Det är i Sverige inte olagligt att lifta men det kan finnas en del faktorer som faktiskt kan göra det olagligt att lifta i Sverige. Men det bygger till stor del på sunt förnuft då det på vissa platser inte går att stanna eller liknande. Det beror även på hur man liftar, om man bara står vid vägkanten och försöker lifta så är det troligtvis inte olagligt men om man stoppar trafiken och stör människor kan det vara olagligt.

Så det beror till stor del på i vilket sammanhang som det gäller och vilken situation det gäller men det är inte ofta polisen skulle lägga ner vare sig tid eller energi även om det var olagligt så länge som man inte riskerar andra människors liv eller hälsa. För det är grundpelaren som det hela måste bygga på och det är att man först och främst inte ofredar människor eller försöker tvinga dem att låta dig lifta. Att man inte springer ut i mitten av vägen och på det sättet stoppar trafiken eller något annat som kan sluta med att människor blir skadade.

Men om frågan är om det är olagligt? Så är svaret att det inte är olagligt att lifta i Sverige, beroende på plats, situation och sammanhang. Du får tillexempel inte stå på motorvägen och försöka lifta, även om du kanske inte begår något brott så skulle en bilist som stannade på motorvägen begå ett brott.

Det finns en del andra liknande platser som absolut inte får lifta på och du får som sagt inte störa människor runt omkring eller riskera någons liv eller säkerhet. Så om du försöker få lift så ska du inte springa på vägen utan stå vid sidan om och visa att du vill lifta och har du tur kommer någon att plocka upp dig.